Uverejnené Jeden komentár

Krajina Umenia

Projekt Krajina Umenia  v priestoroch Nezbedkova / Športová 31, Michalovce / vznikol na podporu kreativity a kultúry detí a dopelých v našom michalovskom regióne. Pracujeme na ňom s akademickou maliarkou Mgr. Art Anna Matta a Mgr. Lucia Chocholáčková.

Naším cieľom je združiť ženy výtvarníčky a podporiť ich v umeleckom snažení a zároveň preniesť ich znalosti na malé deti, mládež a dopelých. Máme v pláne vytvoriť kurzy šité priamo na mieru a zo všetkých oblastí.

Momentálne sa zameriavame na vzdelávanie histórie a umenia deti predškolského veku. Prepájame dejiny so zážitkovým vzdelaním. Výsledkom bude znaloť našej histórie, s objektami z danej doby … Viac v pripravovanom článku

Významnou časťou našej práce sú umelecké a hand made kurzy pre deti a mládež. Deti vo veku 7-15 rokov tvoria objekty, úžitkové predmety a obrazy. Tu sa zoznamujú s krásou a estetičnom, je to viac ako výtvarná hodina, pretože nadobúdajú reálne zručnosti a prácu z materiálmi a technikami. Je to plnohodnotné využitie voľného času.

Viaceré vedecké štúdie priniesli informácie o dôležitosti umenia v živote človeka,  z dôvodu náväznosti na pamäť a učenie.

V súčasnosti rozbiehame kurzy pre dospelých. Naším zámerom je pripraviť tvorivú a kreatívnu atmosféru v úzkom kruhu ľudí. Naučíme sa pracovať s rôznymi materiálmi a technikami. Výsledkom bude nielen výrobok, obraz a dielo, ale najmä spoznanie vlastných možností a rozvinutie centra kreativity. Táto schopnosť je potrebná a dôležitá aj v iných oblastiach profesionálneho života.

ďakujem za čítanie 🙂